Utbildningsdepartementet

Stöd till lärlingsutbildningar inom hantverksyrken

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:23 CEST

Nyrekryteringen inom hantverksyrken har under många år varit liten på grund av bristande utbildningsmöjligheter. Detta har medverkat till en sned åldersfördelning bland de yrkesverksamma. Det är därför av såväl utbildningspolitiska som kultur- och arbetsmarknadspolitiska skäl angeläget att skapa ett ramverk som kan stödja återväxten inom hantverksyrkena.

Regeringen föreslår att 3,8 miljoner kronor anvisas för att skapa möjlighet till försöksverksamhet med eftergymnasiala lärlingsutbildningar inom hantverksområdet.

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48