Västerbottens museum

Stöd till muntligt berättande på Västerbottens museum

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 16:32 CET

Idag kom Statens Kulturråd med glädjande besked till Västerbottens museum. Museet tilldelas 200 000 kronor för att kunna fortsätta sin satsning på muntligt berättande.

Sedan 2007 har Västerbottens museum i Umeå arbetat målinriktat med att stimulera och utveckla traditionen med muntligt berättande. Marianne Folkedotter fick uppdraget som berättarantikvarie och blev därmed landets första och enda.

Nu har Statens Kulturråd pekat ut satsningen på kulturarvsförmedling av det immateriella kulturarvet som en särskilt angelägen fråga att stödja.

Västerbottens museums vd Ulrica Grubbström är glad idag och säger:

– Det är ett välkommet tillskott för att kunna fortsätta på den framgångsväg som projektet har åstadkommit under de här tre åren. Bidraget från Kulturrådet räcker dock inte hela vägen för att kunna fortsätta i samma omfattning, men är ändå en fingervisning om vad de tycker är angeläget att prioritera.

Västerbottens museum har ökat det allmänna verksamhetsbidraget från Kulturrådet med 3,5 % för 2010.

För med info: Ulrica Grubbström, vd Västerbottens museum, 090-17 18 04, 070-395 52 72