Stockholms Läns Landsting

Stöd till näringslivet viktigt i Skärgårdspolitiska programmet (mp)

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 13:34 CET


Förslaget om nytt Skärgårdspolitiskt program minoritetsåterremitterades idag på begäran av de borgerliga partierna. Camilla Strandman (mp) beklagar att borgarna begär återremiss på ett i stort sett mycket bra program. Miljöpartiet stödjer programmet men la ett tilläggsyttrande om att landstinget även framöver ska stödja projekt för sysselsättning och näringslivsutveckling i skärgården.

- På öar långt från fastlandet är sysselsättnings- och näringslivsprojekt mycket viktiga och landstinget spelar en stor roll som medfinansiär. Ett bra exempel är projektet Skärgårdsutvecklare som startar under våren, där två personer anställs för att stötta företag, enskilda och kommuner. Skärgårdsbornas egen förening SIKO är huvudman men landstingets ekonomiska stöd är avgörande, säger Camilla Strandman (mp) landstingsledamot.

I programmet lyfts infrastruktur, natur- och kulturvärden fram som viktiga områden. Det tycker Miljöpartiet är bra men betonar att vi måste komma ihåg att förhållandena i skärgården är väldigt varierande.

Fraktstödet är en annan viktig fråga. Miljöpartiet anser att alla företag med säte på ö bör ha möjlighet till stöd. På EU-nivå håller nya regler för statsstöd på att utarbetas, och därför måste Sverige nu passa på att uppmärksamma skärgårdarna med sina speciella förhållanden. Miljöpartiet kommer i landstinget att verka för att en nationell policy för fraktstöd tas fram.

- För att ha en levande skärgård året om krävs grundläggande service och brett näringsliv i skärgården. Den största skillnaden med att driva företag på ö jämfört med fastland är transporterna, och här behövs stöd från samhället. Skärgårdsborna måste få känna trygghet i långsiktiga beslut, säger Camilla Strandman (mp).

- Nu är det viktigt att vi snabbt bjuder in till brett samråd om det fortsatta arbetet med Skärgårds-RUFSEN. Då kan alla remissinstanser som haft synpunkter på programarbetet lyfta sina frågor - även sådana som kanske inte direkt hör till landstingets ansvarsområde, säger Camilla Strandman (mp).

För mer information, kontakta Camilla Strandman (mp), 0709-40 81 95