Försvarsdepartementet

Stöd till Natos fond för omskolning av övertalig militär personal i Bosnien-Hercegovinas försvarsmakt

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 11:49 CET

Regeringen har idag givit Försvarsmakten i uppdrag att under 2010 finansiellt bidra till den fond som upprättas av Nato för att stödja fortsatt omskolning av övertalig militär personal i Bosnien-Hercegovinas försvarsmakt. Det svenska stödet uppgår till 1 500 000 kronor.

Bosnien-Hercegovina genomgår sedan flera år en genomgripande försvarsreform. I juni 2006 satte Nato upp en första så kallad trust fund för att stödja omskolning och återintegrering av försvarspersonal som blivit övertalig i Bosnien-Hercegovinas försvarsmakt. Detta som resultat av strukturreformer som följde på minskning av den bosniska försvarsmakten efter Dayton samt med anledning av sammanslagningen av de två entitetsarméerna i Bosnien-Hercegovina till en nationell försvarsmakt.

Under 2006-2009 gavs genom fonden stöd för ca 2 900 personer som lämnade försvarsmakten i Bosnien-Hercegovina. Sverige lämnade ett stöd om 1 500 000 kronor till denna fond. Nato upprättade våren 2010 ytterligare en trust fund med syfte att stödja omskolning för ytterligare drygt 3000 personer som behöver lämna landets försvarsmakt med anledning av fortsatta omstruktureringar.

Fonden lämnar stöd till rådgivning och utbildning för den militära personal som socialt och ekonomiskt behöver återintegreras i det civila samhället.

Projektet genomförs 2010-2012 i nära samarbete med IOM (International Organization of Migration) och Bosnien-Hercegovinas försvarsdepartement och försvarsmakt som själva också bidrar i stor utsträckning till fonden.

Ledningsansvariga länder är Norge, Nederländerna och Slovenien.

Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74