Utrikesdepartementet

Stöd till oberoende forskning om Raoul Wallenberg

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 11:27 CET

Regeringen har i dag beslutat att ge 175 000 kronor i projektstöd till
Utrikespolitiska institutet. Stödet ska användas för att inrätta en
projektgrupp som ska sprida kännedom, framförallt utanför Sverige, om
det svenska anslaget till oberoende forskning om Raoul Wallenberg.
Projektgruppen ska också undersöka möjligheterna till gemensamma
forskningsprojekt med i första hand ryska och ungerska forskare, men
även forskare från andra länder. Projektgruppen förväntas redovisa
resultatet den sista juni nästa år.

Den 4 december beslutade regeringen att tilldela sammanlagt 172 500
kronor i stöd till Wilhelm Agrell, Jan Lundvik och Arkadij Vaksberg för
olika forskningsprojekt om Raoul Wallenberg. Dessutom fick Max Grunberg
28 000 kronor för sitt långvariga engagemang och för hans arbetes
betydelse för fortsatta efterforskningar om Raoul Wallenbergs öde.

Stöd till oberoende forskning om Raoul Wallenberg föreslogs i den
svensk-ryska utredningen om Raoul Wallenbergs öde som presenterades i
januari 2001. Regeringen beslutar om projektstöd efter att en
referensgrupp bestående av forskare har gett sitt yttrande.

Läs mer på: www.utrikes.regeringen.se/fragor/wallenberg

Harald Hamrin
Ambassadör
08-405 33 43

Tobias Nilsson
Redaktör
08-405 57 80