Utrikesdepartementet

Stöd till projekt för miljöteknikexport till Ungern

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 11:34 CEST

Regeringen har beslutat att anslå 140 000 kronor till ett projekt för att främja svensk miljöteknikexport till Ungern.

– Som nytt EU-land nästa år kommer Ungern att bli en allt viktigare marknad för Sverige, och potentialen på den ungerska marknaden för miljöteknik är stor, säger näringsminister Leif Pagrotsky.

– Svenska företag har mycket goda förutsättningar att erbjuda ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar för att komma till rätta med miljöproblem. Det här förbättrar möjligheterna för att föra ut det kunnande och de erfarenheter av miljöförbättrande åtgärder som byggts upp i Sverige, säger Leif Pagrotsky.

Medlen disponeras av Sveriges ambassad i Budapest för seminarier i Stockholm och Budapest för att informera svenska företag om affärsmöjligheter på miljöområdet i Ungern samt introducera svenska miljöteknikföretag och miljölösningar i Ungern. Seminarierna arrangeras i samarbete med Exportrådet, deltagande företag, myndigheter och organisationer samt ungerska samarbetspartners på central och lokal nivå.

Svante Hådell, Internationell pressekreterare
08-405 5714, 070-660 3101

Kerstin Nordlund-Malmegård, Departementsråd
08-405 32 24

Andreas Norman, Redaktör
08-405 57 18