Utrikesdepartementet

Stöd till projekt för träexport till Spanien

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 18:34 CEST

Svante Hådell
Internationell pressekreterare
08-405 5714
070-660 3101

Kerstin Nordlund-Malmegård
Departementsråd
08-405 32 24

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18

Regeringen har beslutat att anslå 110 000 kronor till ett projekt för att främja exporten av svenskt trä och svenska förädlade träkomponenter till Spanien.

– Svenska sågverk, även små och medelstora, har genom stora investeringar i ny teknik ökat förädlingsgraden av sina produkter. Det har skapat konkurrensfördelar som bör utnyttjas, säger näringsminister Leif Pagrotsky.

– Skogsindustrin är en dominerande näring i Sverige och står för mer än häften av överskottet i handelsbalansen. Genom att marknadsföra svenska trävaror och svenskt träkunnande finns det goda möjligheter att ytterligare öka Sveriges träexport, säger näringsministern.

Medlen disponeras av Sveriges ambassad i Madrid, som tillsammans med svenska företag ska medverka vid trämässan Mederalia i Valencia i november och delta i en konferens i anslutning till mässan. Projektet genomförs i samarbete med Exportrådet, Svenskt Trä/Skogsindustrierna, deltagande företag och spanska samarbetspartners.