Regionförbundet södra Småland

Stöd till regionala projekt för tillväxt

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 14:54 CET

Regionförbundets södra Smålands styrelse beslutade idag att stödja tre av de fyra regionala projekt för tillväxt som ansökt om medel den senaste perioden.
– Vi tror att alla projekt kan bidra till en positiv regional utveckling i södra Småland, säger Marie-Louise Hilmersson, styrelseordförande.


Förbundsstyrelsen beslutade att ge

322 500 kr till projektet ”Företagsinkubator i Älmhult- Elmhults Business Incubator”
. Projektet syftar till att utveckla en företagsinkubator i Älmhult. Den ska underlätta nyföretagande genom att identifiera och stödja nya entreprenörer i kommunen. Projektägare är Älmhults kommun.

300 000 kr till projektet ” CATCH! Cirkus i Glasriket 2010”. Cirkus i Glasriket är ett samverkansprojekt mellan kultur och näringsliv vars ambition är konstnärlig förnyelse och utveckling. Projektet är unikt i Sverige och skapat specifikt för Glasriket. Projektägare är Turbulens ideell förening.

343 000 kronor till projektet ”Affärsrådgivning för invandrare”. Syftet med projektet är att stimulera till ökat företagande bland invandrare i länet. ALMI Företagspartner Kronoberg AB är projektägare.

Beslutet om medel till projektet ”Designregion” Småland skjuts på framtiden. Förbundsstyrelsen vill ytterligare utreda företagens medverkan. Projektet ska utveckla samverkan i ett Triple Helix perspektiv, klusterinitiativ inom entreprenörskap och design, arbetet mellan kommunerna Lessebo, Nybro, Växjö och Värnamo och öka designkompetensen. Projektägare är SVID, Svensk Industridesign.

För mer information kontakta
Marie-Louise Hilmersson, regionstyrelsens ordförande, 0733-47 79 23
Maria Nilsson, regional utvecklingschef, 0709-84 47 41

 

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs kommuner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.