Försvarsdepartementet

Stöd till säkerhetssektorreformprojekt i Kosovo

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 10:39 CEST

Regeringen har gett Försvarsmakten uppdraget att bistå ett nationellt krishanteringscenter i Kosovo (SITCEN) med utbildning och finansiellt stöd för anskaffning av tillhörande programvara.

Försvarsmakten får använda högst 450 000 kronor för projektet som kommer att genomföras under 2009.

Sverige stödjer sedan 2007 verksamheten vid krisledningscentret SITCEN som lyder under Kosovos regering. Centret är under uppbyggnad med nationell bemanning som bland annat är i behov av utbildningsstöd. Genom Försvarsmakten har en svensk rådgivare sedan sommaren 2007 varit sekonderad vid centret. Den föreslagna utbildningsinsatsen utgör en fortsättning på en utbildning som Försvarsmakten genomförde 2008.

Insatsen bidrar till långsiktighet och främjar lokalt ägandeskap, vilket utgör viktiga målsättningar för svenskt stöd till säkerhetssektorreform.