Försvarsdepartementet

Stöd till säkerhetssektorreformprojekt i Serbien

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 15:31 CEST

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att under 2011 lämna stöd till Serbien vad gäller kunskapsutbyggnad, utbildning med mera. Försvarsmakten ska även fortsatt genomföra erfarenhetsutbyten med bland annat Serbiens försvarsmakt och dess försvarsministerium.

Försvarsmakten ska även bidra till säkerhetssektorreformarbetet genom att lämna finansiellt stöd till ett genderprojekt som genomförs av bland andra FN:s utvecklingsprogram, UNDP (United Nations Development Programme). Projektet syftar bland annat till att stödja en reformprocess som syftar till att attrahera, rekrytera och behålla antalet kvinnor i till exempel lednings- och chefsbefattningar inom den serbiska försvarsmakten och försvarsministerier.

Försvarsmaktens samlade stöd till säkerhetsreformprojektet under 2011 uppgår till högst 1 miljon kronor. Försvarsmakten ska redovisa resultat av genomförd verksamhet samt hur stödet har effektuerats senast den 30 september 2011 till Försvarsdepartementet. Sverige har sedan 2007 lämnat stöd till säkerhetsreformprojekt till Serbien.

Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74