Utbildningsdepartementet

Stöd till vuxnas lärande och IT-portal för vägledning

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:20 CEST

Ju mer mångfacetterat utbildningssystemet blir, bland annat som en följd av förändringar på arbetsmarknaden, desto större blir behovet av vägledning. Därför föreslår regeringen att ett IT-baserat informationssystem som täcker all utbildning i Sverige skall utvecklas. Det skall kunna användas av såväl professionella vägledare som enskilda som söker information om utbildningar från grundskola till högre utbildning. För detta avsätts 10 miljoner kronor under en treårsperiod.

Det livslånga lärandet skall vara en reell möjlighet för alla. Ansvaret för att skapa förutsättningar för vuxnas lärande delas mellan stat och kommun. Kommunerna har under 2003 kunnat söka medel motsvarande ca 46 500 årsstudieplatser, utöver de 38 000 platser som kommunerna själva finansierar, för att utveckla dagens vuxenutbildning och stöd för lärande. För 2004 beräknas ungefär motsvarande antal platser för att utveckla dagens vuxenutbildning. Det innebär en fortsatt stor satsning och ett fortsatt statligt åtagande.

Det livslånga lärandet är ett individuellt projekt, den enskilde skall ta ställning till vad, hur och när man vill lära. Dock behövs ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för lärandet. Kommunerna fick under 2002 sammanlagt 350 miljoner kronor för att utveckla sin infrastruktur för vuxnas lärande. Regeringen har också gett Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) 20 miljoner kronor att fördela fram till halvårsskiftet 2004 för att stödja uppbyggnaden av lokala lärcentra. Därmed har kommunerna bättre möjligheter att bygga upp lärcentra som stödjer en utbildning av god kvalitet samt att erbjuda vägledning och handledning.

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48