TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Stöduttalande från TCO:s styrelse för Journalistförbundet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 14:56 CEST

TCO-styrelsen uttalar sitt helhjärtade stöd för Journalistförbundet, i den pågående konflikten med Tidningsutgivarna:

Förhandlingar har pågått sedan december förra året, utan resultat. Tidningsutgivarna har kraftfullt skärpt konflikten genom att varsla om lock out för 4 000 journalister, men endast på deras fridagar. Det betyder att arbetsgivarna förväntar sig arbete precis som vanligt, men de berörda journalisterna bestjäls på nära 30 procent av sin lön.

Journalistförbundets krav på särskilda löneökningar för de lägst betalda, erfarna journalisterna är högsta grad rimlig. Detta inte minst med tanke på att löglönesatsningar varit vanliga på andra områden av arbetsmarknaden i de avtal som träffats.

Mediebranschen är en del av arbetsmarknaden där anställningstryggheten är som sämst. En stor del av de yrkesverksamma är hänvisade till otrygga, korta anställningar, år ut och år in. Sedan lagen om anställningsskydd luckrats upp, är det särskilt viktigt att i kollektivavtal över hitta lösningar som förbättrar situationen för visstidsanställda.

Att Journalistförbundet slår vakt om upphovsrätten är inte en fråga av intresse för bara journalister. Behovet av mångfald i medierna är ett allmänt medborgerligt intresse, en omistlig del av demokratin.

TCO:s styrelse uttalar sitt helhjärtade stöd för Journalistförbundet i konflikten och för förbundets strävan att snarast få till stånd ett rimligt avtal för medlemmarna på TU-området.