Miljöpartiet Stockholms stad

Stök och skolk - Folkpartiets skolpolitik är ett misslyckande

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 16:40 CET

Utbildningsnämndens årsredovisning för 2009 visar att stöket i Stockholms skolor är värre än någonsin.

I den undersökning som görs bland eleverna får punkten ”lugn och arbetsro i skolan” sämst betyg av eleverna. Endast 42% av eleverna i år 9 är nöjda med arbetsron i skolan. Det innebär att mer än hälften av Stockholms niondeklassare upplever sin skoldag som stökig.

Även skolket ökar i Stockholms skolor. Den sammanlagda frånvaron rapporteras till 14,2%. Vissa skolor har närmare 50% frånvaro.

Skolinspektionen publicerade nyligen en rapport som visade att många skolors problem med mobbing och trakasserier beror på för få vuxna i verksamheterna, och att eleverna inte involveras i värdegrundsarbetet.

- Stockholms skolor är stökiga och många elever mår dåligt. Det är tydligt att det inte är ”hårdare tag” som är lösningen på skolornas problem med trakasserier och skolk. Det behövs mer dialog, elevdemokrati och värdegrundsarbete, säger Yvonne Ruwaida, oppositionsborgarråd (MP).

- Vi ska också komma ihåg att det är Folkpartiets nedskärningar i skolorna som har orsakat bristen på personal. Särskilt kuratorer, psykologer och skolsköterskor saknas i skolorna, fortsätter Per Olsson, ledamot i Utbildningsnämnden (MP). Miljöpartiet satsar en halv miljard mer på skolan än den borgerliga majoriteten. Fler vuxna i skolan säkerställer att alla barn blir sedda, avslutar Per Olsson.

Kontakt: Yvonne Ruwaida, oppositionsborgarråd (MP): 076- 129 18 95 Per Olsson, ledamot Utbildningsnämnden (MP): 0739-635723 Susanne Åkesson, borgarrådssekreterare (MP): 076- 12 299 38

Årsredovisningen finns på http://www.insyn.stockholm.se/utbildning/document/2010-02-11/Dagordning/13/13%20%c3%85rsredovisning%202009%20Utbildningsn%c3%a4mnden.pdf Våra uppgifter återfinns på sidorna 38-39.