Banverket

Störande nattarbete leder till förbättring av Nynäsbanan

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 08:46 CEST

För att upprätthålla säkerhet och god banstandard genomför Banverket slipersbyten. Arbetet kommer att medföra störande buller för de boende längs järnvägen, under kvällar och helger.

Det är sträckan Älvsjö-Västerhaninge som berörs av arbetet. Det kommer att pågå under perioden 17 september till 14 oktober. Anledningen till att arbetet huvudsakligen genomförs nattetid är, att man i så ringa utsträckning som möjligt vill störa den ordinarie tågtrafiken. Resenärerna ska inte drabbas av underhållsarbetet.

Tunga maskiner
- Vi kommer dessvärre att bullra och föra oväsen, säger Banverkets projektledare, Tor-Leif Boström. Arbetet är till stor del mekaniserat vilket innebär att många stora, tunga, bullrande maskiner och fordon kommer att vara verksamma på spåret.
- Eftersom arbetena pågår intill trafikerat spår måste man varna personalen, då ett tåg närmar sig arbetsplatsen. Det sker med särskilt skarpa signaler.

Från Banverkets sida beklagar man de olägenheter som bullret medför.
- Vi genomför med jämna mellanrum underhåll och förbättringar av järnvägsspåren i Stockholm. Det är nödvändigt, för att säkerheten vid järnvägen ska kunna hållas på ett fortsatt hög nivå, understryker Tor-Leif Boström.

Vill du göra reportage om slipersbytet?
Är du intresserad av att på plats följa hur arbetet med slipersbytet går till?
Tala gärna med Ingrid Jarnryd 08-762 21 00 eller 070-609 21 01