Banverket

Störande nattarbete leder till förbättring av Svealandsbanan

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 17:33 CEST

För att upprätthålla säkerhet och god banstandard genomför Banverket slipersbyten. Arbetet kommer att medföra störande buller för de boende längs järnvägen, under kvällar och helger.

Banarbetet äger alltså rum på Svealandsbanan på sträckan mellan Södertälje och Eskilstuna, på följande tider:

Läggesta-Södertälje 6 oktober till 3 november.
Härad-Kjula 27 oktober till 3 november.

Anledningen till att arbetet huvudsakligen genomförs nattetid är, att man i så ringa utsträckning som möjligt vill störa den ordinarie tågtrafiken. Resenärerna ska inte drabbas av underhållsarbetet.

Tunga maskiner
- Vi kommer dessvärre att bullra och föra oväsen, säger Banverkets delprojektledare, Seppo Korpela. Arbetet är till stor del mekaniserat vilket innebär att många stora, tunga, bullrande maskiner och fordon kommer att vara verksamma på spåret.

- Eftersom arbetena pågår intill trafikerat spår måste man varna personalen, då ett tåg närmar sig arbetsplatsen. Det sker med särskilt skarpa signaler.

Från Banverkets sida beklagar man de olägenheter som bullret medför.
- Vi genomför med jämna mellanrum underhåll och förbättringar av järnvägsspåren. Det är nödvändigt, för att säkerheten vid järnvägen ska kunna hållas på ett fortsatt hög nivå, understryker Seppo Korpela.

Vill du göra reportage om slipersbytet?
Är du intresserad av att på plats följa hur arbetet med slipersbytet går till? Tala gärna med Ingrid Jarnryd 08-762 21 00 eller 070-609 21 01.

Kontaktperson
Seppo Korpela
Västerås banområde
seppo.korpela@banverket.se
tfn 021-10 20 29
mobil 070-233 71 08