OKG

Störningar i närboendes RDS-apparater

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 10:00 CEST

Länsstyrelsen tillhandahåller så kallade RDS-apparater som ska varna boende nära kärnkraftverket i Oskarshamn vid händelse av en olycka. Sedan några dagar störs dessa av de extra trafikmeddelanden som sänds ut via Sveriges Radio.


Följden av störningarnablir att denärboende som har så kallade RDS-apparater får ett larmmeddelande i sina apparater som endast är avsedda att varna vid eventuell kärnkraftsolycka. När RDS-apparaten aktiveras hörs också det aktuella trafikmeddelandet från Sveriges Radio.Skillnaden mellan detfelaktiga larm som nu aktiverats och ettej felaktigtlarm är att det senare också innehållerett pip-ljud.
Arbete med att åtgärda felet pågår hos Sveriges Radio och Teracom. Länsstyrelsen, OKG, Oskarshamns kommun och Räddningstjänsten har informerats om störningarna. De som berörs är boende inom inre beredskapszonen vid kärnkraftsverket i Oskarshamn. Vid eventuellt larm om kärnkraftsolycka fungerar larmningen som den ska.