Banverket

Störningar i tågtrafiken i helgen

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 16:55 CEST

Från och med torsdag 20 maj klockan 13:45 till och med söndag 23 maj klockan 13:25 är det stopp för all tågtrafik på Ostkustbanan söder om Gävle. Det är arbete med dubbelspåret söder om Gävle som tvingar fram totalstoppet. Samtidigt sker byte av defekta sliprar på Ostkustbanan norr om Gävle, mellan Vallvik och Söderhamn.

Mellan Skutskär och Älvkarleö ska den nya delen av dubbelspåret driftsättas i helgen. Trafiken kommer sedan att gå på detta nya spår medan det gamla spåret rustas. Mellan Bomansberget och Furuvik ska signaler kopplas in och en plankorsning tas bort. Norr om gamla Uppsala, i Samnan, ska ett extraspår tas i drift. Spåret kommer att användas medan arbetet med att skapa en planskild korsning för järnvägen och den nya E4 pågår.

Cirka 30 tåg ställs in och drygt 60 tåg går en annan väg eller ersätts med buss. Mer information om vilka tåg som berörs och hur respektive trafikutövare väljer att lösa situationen framgår av respektive hemsida. Länk till dessa hemsidor, samt telefonnummer, hittar du här till höger.


Mellersta banregionens pressjour
026-14 40 35

SJ:
http://www.sj.se/
eller ring 0771-75 75 75

Connex:
http://www.connex.se/
eller ring 0771-26 00 00