Skolverket

​Större andel elever klarar gymnasieexamen

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 09:00 CET

Andelen elever som tar gymnasieexamen från något av de nationella gymnasieprogrammen på tre år har ökat med över två procentenheter sedan förra året. Det visar Skolverkets nya statistik om betygen i gymnasieskolan. Statistiken finns också på läns, kommun och skolnivå.

– Det är en glädjande förbättring. En orsak är att andelen elever som klarar den grundläggande matematikkursen har ökat, säger Christina Månberg, chef på Skolverkets gymnasieenhet.

Tydlig ökning

Andelen elever som lyckats ta examen från något av de nationella programmen på tre år har ökat från 71,4 procent förra året till 73, 7 procent i år. Elevkullarna i gymnasieskolan har krympt under flera år på grund av mindre barnkullar. Mellan förra året och i år minskade elevkullen på de nationella programmen från 96 000 till 90 000 elever. Ökningen går därför inte att räkna i antal elever men förbättringen är ändå tydlig.

– Det motsvarar omkring 2000 fler elever med examen om elevkullen skulle ha varit lika stor som förra året, säger Christina Månberg.

Störst ökning på yrkesprogram

De nationella programmen i gymnasieskolan är uppdelade i yrkesprogram och högskoleförberedande program. Andelen elever på yrkesprogram som lyckades ta examen inom tre år ökade från 66,6 procent förra året till 69,9 procent i år. Motsvarande ökning för de högskoleförberedande programmen var 73,8 procent till 75,5 procent.

– Samtidigt som det är positivt får vi inte glömma att ungefär en av fyra elever fortfarande inte klarar av gymnasieexamen på tre år. Här kan skolorna göra mer för att ge elever stöd, säger Christina Månberg.

Mer om gymnasieskolan

2011 gjordes gymnasieskolan om. Bland annat infördes en gymnasieexamen. Det finns tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Elevkullen som gick ut förra året var den första med betyg från den nya gymnasieskolan. Den nu aktuella statistiken visar hur det gick för den andra elevkullen. För de elever som inte är behöriga till ett nationellt program finns fem introduktionsprogram. För flera av programmen är syftet att eleverna ska kunna bli behöriga att fortsätta läsa vid ett nationellt program. Även eleverna vid introduktionsprogrammen lyckades i större utsträckning ta examen på tre år – en ökning med 1,6 procentenheter sedan förra året.

Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.