Vårdförbundet

Större hälsoproblem för unga - få tror att skolan klarar detta

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 08:41 CEST

Trots att ”alla” vet att tidiga förebyggande insatser kan hindra framtida problem går det trögt när vuxenvärlden ska stödja barn och ungdomar för att förebygga ohälsa. Många av hälsoproblemen ökar och tilltron till skolans förmåga att hantera dessa är låg. Det är slutsatsen i en rapport som Vårdförbundet presenterar idag. Och värre kan det bli: forskare varnar för att självmorden kan komma att öka.

I rapporten, som presenteras vid Vårdförbundets seminarium i eftermiddag, redogörs bland annat för en studie som visar att självmorden bland unga ökar i flertalet av 30 undersökta europeiska länder. Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid KI varnar i en intervju i Vårdförbundets rapport för samma utveckling i Sverige. Trots att det finns vetenskapliga belägg för att antalet självmord kan minskas med hjälp av förebyggande program, tackar många skolor nej när de erbjuds gratis utbildningar.

Allmänheten ser också skolans brister när det gäller att möta dagens hälsoproblem. Knappt en av fem svenskar tror att det finns tillräckligt mycket kunskap i skolan för att möta barn med fetma, depression eller andra psykiska problem. Det visar en Temo-undersökning som Vårdförbundet låtit genomföra. Bara fyra av tio tror att föräldrarna vet var de ska vända sig för att få hjälp om de ser sina barn drabbas.

Den rapport som Vårdförbundet presenterar idag är en sammanställning av forskning och tidigare undersökningar och ger en bred, samlad bild av en rad hälsoproblem bland barn och ungdomar. Intervjuer med forskare och andra experter kompletterar bilden. Rapporten visar bland annat:

Problemen kommer att öka eftersom det helt enkelt kommer att finnas fler ungdomar – om inte mer satsas på förebyggande insatser ökar både kostnader och lidande.
Skillnaderna mellan ungdomar ökar - vad gäller till exempel rökning och alkoholkonsumtion. Antalet fall av alkoholförgiftning har tredubblats under
1990-talet. Ungdomar med depression röker och snusar dubbelt så ofta som andra ungdomar.
Seminarium kl 15-17 onsdagen den 7/7 i Spegelsalen på Wisby hotell i Visby
Vad kan vården, skolan och resten av samhället göra för att stödja unga till en bättre hälsa? Detta diskuteras på seminariet av: Josefine Adolfsson (journalist, författare till boken ”Kårnulf was here”), Anders Milton (nationell psykiatrisamordnare, ordförande för Röda Korset), Susann Regber (barnsjuksköterska, forskar kring överviktiga barn), Nina Rehnqvist (chef för Statens beredning för medicinsk utvärdering) och Eva Fernvall (ordförande för Vårdförbundet). Samtalsledare är David Bexelius.


För mer information kontakta Björn Sundin, pressansvarig på Vårdförbundet, på 0703-73 18 50.