Riksdagen

Större hänsyn till arbetsmiljön vid upphandling och kontanthantering i butik

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 17:36 CET

Personalen ska inte drabbas av sämre arbetsvillkor eller arbetsmiljö när kontrakt pressas vid upphandling. Därför måste upphandlingsprocesserna i offentlig verksamhet förbättras. Det anser arbetsmarknadsutskottet. Utskottet vill också ha en lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Företrädarna för allianspartierna i utskottet reserverar sig mot båda förslagen.

Möjligheten att vid offentliga upphandlingar ställa krav i enlighet med svenska kollektivavtal är ett förslag i en gemensam motion från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Förslaget innebär att det blir lättare att stänga ute företag som konkurrerar med undermåliga villkor för personalen. Förutom företrädarna för dessa tre partier står även företrädaren för Sverigedemokraterna i arbetsmarknadsutskottet bakom förslaget till tillkännagivande.  

Sluten kontanthantering ska minska butiksrånen och förbättra arbetsmiljön
En utskottsmajoritet med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna föreslår ytterligare ett tillkännagivande till regeringen. Enligt förslaget ska regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Syftet är att minska antalet butiksrån och därmed förbättra de anställdas arbetsmiljö. Förslaget bygger på en motion från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.   Företrädarna för allianspartierna reserverar sig mot båda förslagen.  

För mer information:
Ring Gunilla Upmark, kanslichef i arbetsmarknadsutskottet, på telefon 08-786 42 61. Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 9 mars. Debatten sänds via webb-tv. Webb-tv Dokument


Hanna Fägerlind
Informationsenheten, tfn 08-786 55 88, 020-349 000