Umeå kommun

Större handelsyta på Ersboda

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:52 CEST

Kommunfullmäktige har godkänt ändringar i en detaljplan som gör det möjligt att bygga ut för mer handel i fastigheten där Jula och Willys ligger.

Byggnadsnämnden godkände den justerade detaljplanen i slutet av mars och syftet är att göra det möjligt att bygga ut för mer sällanköpshandel i området.

Beslutet har föregåtts av en lång diskussion, eftersom många anser att vägnätet i området inte klarar av ännu mer handel, och därmed trafik. Lösningen på det problemet blev att bygga en ny förbindelseväg mellan väg 364 och Gräddvägen. Kostnaden för att bygga den vägen fördelas mellan de fastighetsägare som i och med ändringarna i detaljplanen får utökade eller förändrade byggrätter.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Rättvisepartiet yrkade på återremiss av ärendet, men kommunfullmäktige valde efter omröstning att avgöra ärendet under pågående sammanträde.


Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Åsa Ögren (S)
ordförande
byggnadsnämnden
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se<mailto:asa.ogren@umea.se>

Jörgen Boman
pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>