Socialdepartementet

Större kunskap om utsatta barn behövs

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 12:23 CEST

Regeringen har beslutet om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att dels
utreda förutsättningarna för ett Nationellt riskbarncenter, dels utreda
och analysera förutsättningarna för ett system med så kallade
dödsfallsutredningar.
- Det behövs ökade kunskaper och en bättre samordning när det gäller
frågor om barn som utsätts för misshandel och/eller sexuella övergrepp.
Ett Nationellt riskbarncentrum skulle kunna ha en samordnande roll och
vara en viktig länk när det gäller att ge stöd till myndigheter som
handlägger ärenden om sexuella övergrepp och misshandel av barn, säger
socialtjänstminister Morgan Johansson.
Bakgrunden till så kallade dödsfallsutredningar är att det finns ett
behov av att få bättre kunskaper om vad som har gått fel när barn har
dött på grund av misshandel, mord eller dråp. Huvudsyftet är att
urskilja mönster, såväl i familjen som i samhället, som kan antas ha
varit av betydelse för dödsfallet.
- Min förhoppning är att vi genom att få bättre kunskaper också blir
bättre på att förebygga våld mot barn, säger Morgan Johansson.
Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att ta fram ett system för att
utifrån patient- och dödsorsaksregistren redovisa statistik över
avsiktligt våld mot barn.
Socialstyrelsen ska också i samverkan med Rikspolisstyrelsen och
Myndigheten för skolutveckling ta fram en övergripande strategi för
samverkan när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara
illa. Strategin ska innehålla förslag till struktur för gemensamt
arbete mellan huvudmän på olika samhällsnivåer.


____________________________________________________________

Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Anna Johansson
Politisk sakkunnig
08-405 42 02
0702-16 70 66

Urban Lindberg
Departementssekreterare
08-405 58 86

Vill du veta mer om regeringens politik och arbetet i Regeringskansliet, kontakta en minister eller se webbutsändningar från presskonferenser och seminarier? Gå in på http://www.regeringen.se