Riksgäldskontoret

Större lånebehov än väntat i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:32 CET

Statens lånebehov i oktober var 3,9 miljarder kronor. Det är 2,6 miljarder kronor mer än i vår senaste prognos.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 3,1 miljarder kronor. Det är 3,1 miljarder kronor mer än prognos. Avvikelsen förklaras av större återbetalningar av skatt samt högre utbetalningar från ett antal myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,7 miljarder kronor. Det är 0,5 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden t.o.m. oktober uppgick lånebehovet till
- 45 miljarder kronor (dvs. ett överskott). Statsskulden var 1 222 miljarder kronor i slutet av oktober.

Utfallet av statens lånebehov för november publiceras den 7 december 2006, kl. 9.30. Nya reviderade årsprognoser för 2006 och 2007 publiceras den 21 november 2006, kl. 9.30.


Frågor besvaras av:
Niklas Halen, tfn 08-613 47 47