Riksgäldskontoret

Större lånebehov än väntat i september

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 09:32 CEST

Statens betalningar under september gav ett lånebehov på 600 miljoner kronor, vilket är 3,2 miljarder mer än vad Riksgäldskontoret räknade med i sin senaste prognos.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) uppgick till 1,0 miljard, vilket är 2,2 miljarder kronor mer än beräknat. Huvudorsaken till det större lånebehovet är mindre skatteinbetalningar än vad kontoret räknat med. I motsatt riktning verkade mindre utbetalningar från statliga myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,0 miljard kronor större än prognostiserat.

För tolvmånadersperioden t.o.m. september uppgick lånebehovet till 57,4 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av september 1 199 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för oktober publiceras den 7 november 2003, kl. 9.30.1. En reviderad prognos för lånebehovet 2003 och 2004 publiceras den 22 oktober 2003, kl. 9.30.

För mer information:
Gunnar Forsling, Tel:08-613 45 35.

Tabell med siffror för utfallet finns på www.rgk.se

1 Publiceringsplan för 2003 finns på www.rgk.se. Den kan också beställas på tel. 08-613 47 40. På Internationella Valutafondens webbplats (http://dsbb.imf.org) tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för utfallet av statens lånebehov, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden (SDDS).