Riksgäldskontoret

Större överskott än väntat i april

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 09:51 CEST

Statens betalningar i april gav ett överskott på 7,8 miljarder kronor, vilket är 5,3 miljarder mer än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) visade ett överskott på 7,4 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor mer än beräknat. Skatteinbetalningarna var större än förväntat och därmed har det låga utfallet i februari återhämtats. Det ackumulerade utfallet av fyllnadsskatter under året ligger nu i linje med årsprognosen. Dessutom blev Vattenfalls utdelning större än väntat.

Räntebetalningarna för statsskulden var 2,5 miljarder kronor mindre än beräknat, vilket beror på högre överkurser vid emission och lägre räntebetalningar i utländsk valuta.

För tolvmånadersperioden t.o.m. april uppgick lånebehovet till 45,4 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av april 1 246 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för maj publiceras den 7 juni 2004, kl. 9.30.

För mer information:
Sofia Olsson, tel: 08-613 47 47