Riksgäldskontoret

Större överskott än väntat i januari

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 09:46 CET

Statens betalningar uppvisade ett överskott på 9,3 miljarder kronor i januari. Det är 12,4 miljarder kronor mer än i Riksgäldens prognos från november. Det beror i huvudsak på lägre EU-avgift och mindre bidragsutbetalningar till jord- och skogsbrukssektorn.

Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 11,4 miljarder kronor, vilket är 10,4 miljarder kronor bättre än prognos. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av omfördelningar mellan månader.

EU-avgiften blev 5,5 miljarder kronor lägre än beräknat. I februari kommer dock EU-avgiften att bli ca 4,5 miljarder kronor högre än vad vi räknade med i novemberprognosen. Bidraget till jord- och skogsbrukssektorn blev 5,9 miljarder kronor mindre än beräknat eftersom gårdsstödet betalades ut redan i december 2006.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 2,1 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden t.o.m. januari uppgick lånebehovet till
- 45,1 miljarder kronor, d.v.s. ett överskott. Statsskulden var 1 249 miljarder kronor i slutet av januari.

Utfallet av statens lånebehov i februari publiceras den 7 mars 2007, kl. 9.30. En reviderad prognos för 2007 och en första prognos för 2008 publiceras den 28 februari, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:
Niklas Halén, tfn 08-613 47 47