Riksgäldskontoret

Större överskott än väntat i maj

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2003 11:00 CEST

Statens betalningar under maj gav ett överskott på 11,5 miljarder kronor, vilket är 3,8 miljarder kronor mer än vad Riksgäldskontoret räknade med i sin senaste prognos.

Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) uppgick till 21,7 miljarder, vilket är 5,5 miljarder kronor större än beräknat. Huvudorsaken var mindre utbetalningar från ett antal myndigheter samt mindre EU-betalningar. Nettoskatteinbetalningarna under maj var också större än beräknat. Dessutom var statens nettoutlåning mindre än förväntat.

I motsatt riktning verkade räntebetalningarna vilka var 1,6 miljarder kronor större än vad Riksgäldskontoret räknat med.

Riksgäldskontoret återkommer i Statsupplåning 2003:2 den 18 juni med en reviderad lånebehovsprognos för helåret 2003.
För tolvmånadersperioden t.o.m. maj uppgick lånebehovet till 32,8 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av maj 1 199 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för juni publiceras den 7 juli, 2003, kl. 9.30. En reviderad prognos för 2003 och en prognos för lånebehovet 2004 publiceras den 18 juni 2003, kl. 9.30.

För mer information:
Lars Hörngren 08-613 47 36
Gunnar Forsling 08-613 45 35

Publiceringsplan för 2003 finns på www.rgk.se. Den kan också beställas på tel. 08-613 47 40. På Internationella Valutafondens webbplats (http://dsbb.imf.org) tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för utfallet av statens lånebehov, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden (SDDS).