Riksgäldskontoret

Större överskott än väntat i mars

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:34 CEST


Statens betalningar i mars uppvisade ett överskott på 9,0 miljarder kronor. Det är 3,7 miljarder kronor mer än i Riksgäldskontorets senaste prognos.


Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 11,1 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor större överskott än beräknat. Avvikelsen förklaras främst av att skatteintäkterna blev högre. Sammantaget med februari ligger dock skatteintäkterna i linje med prognos. Riksgäldskontorets nettoutlåning till myndigheter var något lägre än beräknat för mars.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden t.o.m. mars uppgick lånebehovet till - 26 miljarder kronor (ett överskott). Statsskulden var 1 268 miljarder kronor i slutet av mars.

Utfallet av statens lånebehov för april publiceras den 8 maj 2006, kl. 9.30.


Frågor besvaras av:
Niklas Halén, tfn 08-613 47 47

Tabell över utfallet (PDF 94KB)

http://hugin.info/133745/R/1043938/170713.pdf