NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Större omsättning, mer jobbtillfällen och bättre utveckling för småföretag i svensk-norsk satsning

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 14:15 CEST

Tf Pressansvarig Per Lunqe
08-681 92 15, 070-601 92 15

Nutek och Innovasjon Norge har sedan 2005 beviljat 35 projektbidrag från programmet Svenskt-norskt näringslivssamarbete. Samarbetsvinster, tillgång till gemensam kompetens och utveckling av nya varor och tjänster är några resultat av satsningen.

Bidrag har gått till små och medelstora företag i Sverige och Norge med upp till 250 anställda. Företagen samarbetar inom såväl produktutveckling som i att bygga nätverk.

– Programmet har redan nu gett effekter för små företag gällande att stärka sin konkurrenskraft och utveckla samarbetet mellan länderna, säger Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson.

Under sommaren 2007 gjordes en första utvärdering av programmet. Den visade att pengarna redan gett stor effekt för de deltagande företagen. Detta gäller bl. a. samarbetsvinster, tillgång till gemensam kompetens och gemensamma resurser samt utveckling av nya varor och tjänster. Företagarna som svarat på utvärderingen väntar sig snart större omsättning och jobbtillfällena förväntas öka.

Programmet Svenskt-norskt näringslivssamarbete sker i samarbete mellan Nutek och Innovasjon Norge.

Den 6 september bjuder Nutek och Innovasjon Norge in till ett buffémöte då programmet presenteras. Efter mötet finns även möjlighet att träffa tre representanter för projekt som beviljats stöd från programmet.

Det finns 24 miljoner kvar i programmet att fördela under minst tre år. Nästa ansökningstillfälle är den 12 oktober 2007.


Tid: torsdag 6 september kl 17:30
Plats: Norska ambassaden, Skarpögatan 4
OSA: Senast 5 september till Per Lunqe, 070-601 92 15, per.lunqe@nutek.seMer information: Tony Meurke, projektledare Nutek, 08-681 94 10


Nutek stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, flera växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.