Shift

Större satsningar på hållbara innovationer – SHIFT, en del av lösningen.

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 06:00 CEST

SHIFT är en accelerator med ett mentorskapsprogram för entreprenörer som vill arbeta för en resilient och hållbar framtid. Under sommaren genomförs en rad aktiviteter runt hela Östersjön för att samla en ny generation entreprenörer.

”Det saknas idag en innovationsplattform för entreprenörer, investerare , forskare och mentorer som tillsammans utvecklar lösningar på vår tids stora utmaningar,” säger Maja Brisvall, grundare av SHIFT och författare till boken Tjäna Pengar & Rädda Världen.

SHIFT hjälper progressiva entreprenörer att bygga skalbara satsningar som spelar roll, ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Samtidigt vill vi ge entreprenörer tillgång till de senaste forskningsrönen kring planetens tillstånd och erbjuda coachning kring den typ av innovationer som kommer att göra skillnad.

SHIFT coachar entreprenörer att presentera sina företag, utveckla sin verksamhet, nätverka och att arbeta inom ramarna för resiliens och social-ekologiska innovationer. Deltagarna uppmuntras att utveckla affärslogiker som driver beteendeförändring och att utveckla snabba prototyper.

Maja menar vidare att det ”idag finns lysande idéer av programerare eller konceptutvecklare som har utvecklat en app, men behöver coachning för att komma vidare. Det de behöver hjälp med är inte bara affärstänket utan också hur produkten/tjänsten verkligen är hållbar.”

Konkurrenskraft och hållbarhet möts

Estland, Lettland och Litauen är tillsammans med Sverige med i SHIFT. ”Men vi hoppas redan nu få med oss entreprenörer från Berlin och Helsingfors,” säger Maja Brisvall.

För att möta utmaningen att återknyta kontakten med biosfären och hålla oss inom de hållbara gränserna för vår planet krävs det att vi strävar efter att lösa flera problem samtidigt, i innovationer som möter både sociala och ekologiska aspekter.

”Kalifornien har sedan länge tagit initiativet på mobilutvecklingen genom Apple och Google. Sverige är världsledande vad gäller miljöforskning och innovation. Nu måste vi gifta ihop dessa två områden så att vi får en stark tillväxt och en konkurrenskraftig nisch globalt” säger Maja Brisvall.

Genom att samarbeta med några av världens mest erkända forskare i social-ekologisk innovation samt några av de bästa sakkunniga inom teknik, strategi och design, vill SHIFT ge de deltagande företagen den bästa möjliga starten i strävan att bygga ett framgångsrikt företag.

Den 27-29 september 2012 samlar vi utvalda entreprenörer inom Clean Tech och digital business på vårt sensommarläger i Vaxholms kastell i Stockholms skärgård. Entreprenörerna utbildas, bygger långsiktiga relationer med mentorer som har erfarenhet av att köra startups med skalbara lösningar och får också chans att utbyta kunskap med och bli inspirerade av världsledande miljöforskare.

SHIFT - Innovationer för en resilient framtid. SHIFT accelererar en ny generation entreprenörer mot hållbarhet. Vi för samman entreprenörer med erfarna mentorer, världsledande forskare och investerare.