Ynnor AB

Större utsläpp i MP-kommuner trots fler miljöbilar

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 07:00 CEST

Den genomsnittliga bränsleförbrukningen är tio procent högre bland personbilar i kommuner där Miljöpartiet (MP) har inflytande än i övriga kommuner.

- Miljöpartiet vill gärna att alla andra ska klimatanpassa sig, men när man själva får inflytande så visar det sig inte vara så enkelt, kommenterar Ronny Svensson, vd på Ynnor AB.

Granskningen visar även att koldioxidutsläppen är högre i kommuner med MP-inflytande. Å andra sidan är andelen miljöbilar högre i kommuner där MP är med och bestämmer än i kommuner där de står utanför makten. Trots att MP samarbetar främst med S, så är andelen miljöbilar lägst i de vänsterstyrda kommuner där MP saknar inflytande.

Granskningen av kommuners bilinnehav, som publiceras i det kommande numret av Ynnors nyhetsbrev Tjänstebilsfakta, fokuserar på personbilar som har registrerats under den nuvarande mandatperioden, årsmodell 2011 och nyare.

- Resultatet visar hur svårt det är även för politiker med goda intentioner att optimera bilvalet. Ska vi ha miljöbilar eller till och med supermiljöbilar? Ska vi prioritera alternativa bränslen eller kanske låg förbrukning? Och hur gör vi med säkerheten? Och så i slutändan är det ju ändå tillgången hos leverantörerna och naturligtvis ekonomin som avgör vilka bilar vi köper, säger Ronny Svensson.

MP verkar ha stort inflytande när det gäller att få kommunerna att välja bilar som drivs med alternativt bränsle. Av bilarna i MP-kommunerna drivs hela 43 procent av bilarna med något annat än enbart fossila bränslen. Motsvarande siffra för övriga kommuner är enbart 24 procent.

- Detta beror på att det saknas tydliga politiska styrmedel. Nu är det dags att våra politiker bestämmer hur de vill ha det. Pekar med hela handen, inte bara i rätt riktning utan så långt framåt att det blir hållbara satsningar. Det räcker inte att ge styrmedel som bara gäller ett par år framåt, för bilar som man för det första äger i minst tre fyra år, och som sedan rullar på vägarna i ytterligare 10-15 år, säger Ronny Svensson.

Med hjälp av Vagnparkssök

Tjänstebilsfaktas granskning av kommuners bilinnehav har gått igenom de nästan 40 000 personbilar och lätta lastbilar som finns på landets kommuner. Granskningen är gjord med hjälp av Ynnors Vagnparkssök, där information hämtas från Vägtrafikregistret och bildatabasen Autonet.

Volkswagen är det överlägset största märket i kommunernas vagnpark, medan mindre än fem procent är Volvo.

- I och för sig är priser och rabatter oftast vägledande vid offentlig upphandling, och VW har ett brett modellprogram som täcker en stor del av kommunernas behov, men något är fel när bara var tjugonde kommunbil är av det enda märke som har volymtillverkning i Sverige, hävdar Ronny Svensson.

Drygt två tredjedelar av kommunernas fordon är personbilar och mer än hälften är köpta under den nuvarande mandatperioden, det vill säga från 2011 och framåt. Förnyelsetakten påminner om den för andra juridiska personer, men andelen gamla bilar, årsmodell 2009 eller äldre, är större än på de flesta företag. Nästan 40 procent.

Indelning efter politiskt styre

I granskningen ingår såväl förvaltning och bolag, som om bilarna ägs eller leasas av kommunen. Fokus ligger på bilarnas miljöegenskaper, ålder och kommunens politiska styre.

Kommunerna har delats in i sex olika grupper: de som styrs av 1) partier från Alliansen, 2) S och/eller V 3) där ledningen delas mellan M och S. Samt de kommuner där MP har ett politiskt inflytande, fördelat på de tre ovanstående grupperingarna (4, 5 och 6).

- Vi väljer att fokusera på MP i den här granskningen på grund av deras tydliga miljöprofil och att de på kommunal nivå står utanför blockpolitiken, även om man styr tillsammans med S i en majoritet av de 94 kommuner där MP har politiskt inflytande, säger Ronny Svensson.


Ynnor - kunskap för effektivare bilinnehav

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar strategiskt med ditt företags bil-, finans-, hanterings-, skatte- och policyfrågor

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foton på Ronny Svensson