Finansdepartementet

Större valmöjligheter, ökad flexibilitet och statliga generationsfonder i premiepensionssystemet

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 12:57 CEST


De fem riksdagspartierna i Pensionsgruppen* har  enats om att ändra i premiepensionssystemet för att underlätta för pensionsspararna. Syftet är att  bättre möta behovet hos pensionssparare med olika kunskap och engagemang.

Pensionsgruppen föreslår att följande åtgärder  vidtas:

Förbättrat icke-väljaralternativ
För att de som inte gör ett aktivt val (de så kallade icke-väljarna) ska få en så bra pension som möjligt ska den statliga Premiesparfonden göras om till en generationsfond i vilken risken i placeringarna anpassas till spararens ålder. En yngre pensionssparare kan ha högre risk då placeringshorisonten är längre.

Val av riskprofil i statliga alternativ
Risk är den faktor som har störst betydelse för den slutliga pensionen. Därför ska det vara möjligt och enkelt att välja mellan olika riskprofiler.

Valbart statligt alternativ
Premiesparfonden ska vara valbar för alla premiepensionssparare, även för dem som tidigare gjort ett aktivt val.

Inget efterlevandeskydd före pensionstid
Efterlevandeskyddet före pensionstid införs ej på grund av problem med att finansiera  underskott samtidigt som behovet av ett sådant skydd som regel kan tillgodoses på annat sätt.

*Pensionsgruppen består av representanter för de fem partierna i Sveriges Riksdag som stod bakom reformeringen av pensionssystemet - Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Den är en efterföljare till den tidigare Genomförandegruppen, som arbetade under åren 1991-2006.

Pensionsgruppen består av:

ordf. Cristina Husmark Pehrsson (m)
Veronica Palm (s)
Kurt Kvarnström (s)
Mats G Nilsson (m)
Solveig Zander (c)
Lars Gustafsson (kd)
Tobias Krantz (fp)


Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34

Urban Karlström
Statssekreterare
Finansdepartementet
via pressassistent
Sarah Lundgren
08-405 22 17
070-385 99 91

Sonja Daltung
Departementsråd
Finansdepartementet
070-579 96 15

Stefan Oscarson
Ämnesråd
Socialdepartementet
08-405 34 46