Uppsalahem

Störst i Sverige och högst i Uppsala

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2013 09:30 CEST

Uppsalahem uppvisar även för 2012 ett starkt resultat och ett stort bidrag av nya bostäder till Uppsalaborna. Uppsalahemkoncernens resultat för 2012 är 130 (1591) mkr före skatt och omsättningen för koncernen ökar till 1 050 (999) mkr. Investeringsnivåerna för nyproduktion når nya rekordnivåer, antalet bostäder i pågående nyproduktion uppgick till 1 262 (887) st.

Uppsalahem bygger idag flest hyresrätter i hela Sverige och är Uppsalas ledande bostadsbolag. Under året har de första kunderna flyttat in i Två Torn, som med sina 33,6 m är Uppsalas högsta bostadshus. 2012 har präglats av en fortsatt hög nyproduktionstakt och Uppsalahem har fokuserat
tydligare på att bygga för unga och studenter.

–  Under 2012 har vi fokuserat extra på bostäder för studenter och unga. Vi har beslutat att  åtminstone en tredjedel av bostäderna ska vara små och anpassade efter ungas behov, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

I september 2011 förvärvade Uppsalahem 51 % av Studentstaden, vilket har påverkat Uppsalahems
resultat 2012. Underhållet i Studentstadens bostäder har delvis varit eftersatt, och under året har nästan 50 mkr investerats i underhållsprojekt. I mars 2013 undertecknade Uppsalahem och Rikshem en avsiktsförklaring, gällande att Uppsalahem kommer att förvärva de utestående 49 % under maj 2013.

I år sker en utdelning till ägaren, Uppsala Stadshus AB, som går i linje med den nya allbolagen. Totalt utdelas 4,1 mkr till ägaren. Efterfrågan på Uppsalahems bostäder är fortsatt hög och under året har uthyrning av bostäder börjat i flera av de nybyggda fastigheterna.

– Det är glädjande att intresset för Uppsalahems nyproduktion är fortsatt mycket högt. I projektet Frodeparken har 1:orna haft över 300 intresseanmälningar, avslutar Mikael Rådegård, vd  Uppsalahem.

För mer information:

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, 018-727 34 01, mikael.radegard@uppsalahem.se

Uppsalahems årsredovisning för 2012 finns att ladda ner på:

http://done.flashpublisher.se/flashpublisher/magazine/1104


Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 600 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter lite över en miljard kronor.