Fondbolagens förening

Störst intresse för aktiefonder i januari

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 16:07 CET

I januari var det nettouttag ur fonder med 0,1 miljarder kronor. Det var dock stora skillnader mellan olika fondtyper. I aktiefonder nettosparades 5,4 miljarder kronor medan det var uttag ur räntefonder med 7,8 miljarder kronor.

Intresset för aktiefonder var stort i januari i likhet med föregående månad och aktiefonder fick 5,4 miljarder kronor av nettosparandet. Även blandfonder fick en stor del av sparandet, 1,3 miljarder kronor. Fond- i-fonder fick 0,6 miljarder kronor och övriga fonder (främst hedgefonder) 0,5 miljarder kronor. Intresset för räntefonder var däremot lågt och det var uttag ur både långa och korta räntefonder med 1,4 respektive 6,4 miljarder kronor.

För ytterligare kommentarer, kontakta Pia Nilsson, vd Fondbolagens Förening, telefon 08-506 988 01 eller 070-950 38 60 eller Fredrik Nordström, vd AMF Pension Fondförvaltning, telefon 08-696 31 75. För information om statistiken kontakta Hanna Eng, telefon 08-506 988 07.>> Till statistiken http://www.fondbolagen.se/StatistikStudier/Statistik/NysparandeIFonder.aspx


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, AMF Pension Fondförvaltning, Avanza Fonder, Aviva Funds, Banco Fonder, BlackRock Merrill Lynch Investment Managers, Carlson Fonder, Carnegie Fond, Catella Fondförvaltning, Danske Capital Sverige, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Erik Penser Fonder, Fidelity Investments International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam Fond, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Gustavia Capital Management, Handelsbanken Fonder, HQ Fonder, JPMorgan Asset Management (Nordic), Kaupthing Fonder, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fonder, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Swedbank Robur, Öhman Fonder