Envac

Största enskilda beställningen någonsin för Envac

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 15:08 CEST

Det svenska miljöteknikföretaget Envac AB har i dagarna vunnit den enskilt största ordern i företagets historia. Det handlar om beställning av ett underjordiskt avfallsinsamlingssystem för centrala Bergen i Norge. Kontraktet har skrivits mellan Envac Norge AS, ett helägt dotterbolag till Envac AB och BossNett AS som är en del av BIR AS, vilket i sin tur är ett av Norges största kommunala renhållningsföretag. BIR ägs av Bergens Kommun + åtta andra kranskommuner.

Kontraktet som är på drygt 210 miljoner norska kronor omfattar ett nyckelfärdigt underjordiskt sopsugsystem för de centrala delarna av Bergen samt 10 års drift och underhåll. Anläggningen är dimensionerad för att betjäna 7 718 bostäder i centrala Bergen samt avfall från drygt 800.000 m2 yta från kommersiella verksamheter av olika slag.

Tre avfallstyper kommer att transporteras i det underjordiska rörsystemet: restavfall, papper och plast, där restavfallet går till förbränning, och papper + plast går till materialåtervinning.

Att kunna erbjuda samma källsorterade avfallsinsamling i Bergens centrum som i kranskommunerna har länge varit ett prioriterat önskemål. Men för att kunna samla in flera avfallsfraktioner har det saknats lagringsutrymme för kärl och containrar i den gamla stadskärnan. Man har också haft svårigheter med framkomligheten för sopbilar i den historiskt känsliga miljön.

När därför Bergens Kommun för ett par år sedan beslutade att bygga ut för fjärrvärme i centrum öppnades koordineringsmöjligheter för installation av annan modern infrastruktur. Vid sidan av installation av fjärrvärme och det underjordiska avfallstransportsystemet från Envac genomförs en renovering av vatten- och avloppsnätet samt byggande av en ny spårvagnslinje.

”Förutom att detta är den enskilt största beställningen Envac tilldelats är det också den största installationen i en befintlig stadskärna i Norden”, berättar Joakim Karlsson vVD Envac Scandinavia AB. ”Det är ett genombrott för installationer av sopsug i kulturellt och historiskt känsliga innerstadsmiljöer. Flera andra städer i Norden följer detta projekt med intresse. Framför allt är vi imponerade av hur Bergens Kommun kombinerar installationen av sopsugsystemet med andra infrastruktursatsningar, vilket både minskar installationskostnaden och minimerar trafikstörningar p.g.a. grävningsarbeten i stadskärnan. Vi förväntar oss att den här typen av installationer kommer att bli aktuella för många fler städer som vill ha en modern och snygg stadsmiljö och samtidigt slippa hantera avfallet öppet på gator och torg”.

”BossNett ser positivt på ett samarbete med Envac AB”, intygar också Laila Mjanger, VD för BossNett AS.

Anläggningen beräknas vara helt slutförd om 10 år.

Fakta:

  • Systemet ska betjäna 7 718 bostäder I Bergen år 2020
  • Totala rörlängden är 12 430 meter,
  • Systemet tar hand om 3 fraktioner, papper, plast och hushållsavfall/restavfall
  • Rördiameter är 500 mm

För mer information vänligen kontakta

Joakim Karlsson, vVD Envac Scandinavia AB

E-mail: joakim.karlsson@envac.se Mobil: +46 (0)70546 1355

eller

Jonas Törnblom, Marknads- & kommunikationsdirektör Envac AB

E-mail: jonas.tornblom@envac.se Mobil: +46 (0)702 46 18 44

Envac Koncernbeskrivning 2010

Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige och som uppfann sopsug i början av 60-talet. Idag finns systemet installerat över hela världen – i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Envac är världsledande inom sopsug med över 30 kontor i 20 länder i Europa, Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika.

Sopsug från Envac är en hållbar miljöriktig investering då systemet införlivas med övrig infrastruktur, som exempelvis elektricitet, avlopp och vatten.

2009 omsatte Envac 1,3 miljarder kronor med en orderingång på drygt 1 miljard. Antal anställda uppgick till 600 personer.

VD Envac AB, Christer Öjdemark

Marknads- & kommunikationsdirektör Envac AB, Jonas Törnblom

För mer information besök vår hemsida: www.envacgroup.com

Envac är ett helägt (100 %) dotterbolag till Stena Adactum AB, ett företag inom Stena Sfären med 19 000 anställda. Omsättningen för 2009 uppgick till 47 061 miljoner SEK och resultat före skatt uppgick till SEK 1 750 miljoner.

BIR og BossNett koncernbeskrivning

BIR AS är ett av Norges största avfallsföretag och  ansvarar för avfallshanteringen till de 329 000 invånarna  i BIRs nio ägarrkommuner. Företaget erbjuder även lösningar för avfallshantering till närigslivet . Koncernen BIR AS bildades 1 juli 2002, men företagshistorien stäcker sig ända till 1881 då ”Bergen Renovationsvæsen” blev  Nordens första kommunala företag för avfallshantering. BIR AS ägs av kommunerna Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. För mer information besök: www.bir.no

BossNett AS är ett helägt  dotterbolag av  BIR AS. Verksamhetens mål är att vara drivande i arbetet med rörbaserad avfallsinsamling i Bergens citykärna och övrig tätbebygd och centrumsnära bebyggelse.

Steinar Nævdal, styrelseordförande för BossNett AS

Laila Mjanger, VD BossNett AS

Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige. Vi uppfann vakuumtekniken för avfallshantering i början av 60-talet. Idag finns systemet installerat över hela världen – i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering med över 30 kontor i 20 länder i Europa, Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika.
Automatiserad avfallshantering från Envac är en hållbar grön investering. Systemet införlivas med övrig infrastruktur, som exempelvis elektricitet, avlopp och vatten.
2009 omsatte Envac 1,3 miljarder kronor med en orderingång på drygt 1 miljard. Antal anställda uppgick till 600 personer.


VD Envac AB, Christer Öjdemark
Marknads- & kommunikationsdirektör Envac AB, Jonas Törnblom

För mer information besök vår hemsida: www.envacgroup.com
Envac är ett helägt (100 %) dotterbolag till Stena Adactum AB, ett företag inom Stena Sfären med 19 000 anställda. Omsättningen för 2009 uppgick till 47 061 miljoner SEK och resultat före skatt uppgick till SEK 1 750 miljoner.