Anoto Group AB

Största enterprise solutions-kontraktet hitintills från stort japansk finansiellt bolag avseende 29 000 Anoto digitala pennor

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2015 08:30 CEST

Lund den 7 augusti 2015 - ett stort finansiellt bolag i Japan har tillerkänt Anoto och dess konsortiepartners ett avtal för lansering av 29 000 Anoto Live PenTM 2 Pro med mjukvara för skrift. Anotos del av kontraktet är värt ungefär SEK 37 miljoner och beräknas levereras under Q4 i år.

Kundens försäljningskår kommer att använda Anotos digitala penna och papper som en integrerad lösning för dess nya försäljningsprocess avseende försäkringsavtal. Anotos digitala pennor, som används för att fylla i medicinsk och annan personlig data samt för signaturer, kompletteras med en kamera för registrering av kunders ID-kort enligt tillämpliga regler. Genom att använda denna lösning kommer kunden förbättra sin interna process genom att eliminera scanning och stansning av avtal samt minimera användningen av papper.


"Anotos teknologi är väl etablerad globalt inom den finansiella industrin. Detta nya och spännande projekt med våra partners är Anotos största enterprise solutions-avtal hitintills och ett ytterligare exempel på acceptans för användningen av digital skrift inom industrin", säger Stein Revelsby, VD för Anoto Group. "Autenticitet, effektivitet och användarvänlighet är nyckelfaktorer för framgång så att den fullständigt digitala arbetsplatsen skall bli verklighet inom olika rörelser."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, CEO
Tel. +46 (0)733 45 12 05


Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929
Traktorvägen 11
SE- 226 60 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com


Om Anoto Group
Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com
Följ oss på Twitter: @anoto

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar. Anoto Group har cirka 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com

Följ oss på Twitter: @anoto