Utbildningsdepartementet

Största forskningssatsningen på femton år

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 11:22 CET

- De närmaste åren gör Sverige den största forskningssatsningen på femton år. Sedan den förra borgerliga regeringen avsatte löntagarfonderna till forskning har inte svensk forskning tillförts så stora resurser som de kommande tre åren. Nivån på de statliga anslagen höjs sammanlagt med ett par miljarder. Jag räknar med att forskningspropositionen 2008 tillför ytterligare medel. I globaliseringens tid är det en helt riktig strategi om vi vill säkra svenska jobb och svensk välfärd.

Det sade utbildningsminister Lars Leijonborg när han på fredagen medverkade vid Naturvetarförbundets kongress i Stockholm.

Satsningarna kommer att i första hand rikta sig till universitetens grundforskning men också till annan forskning, till exempel den så kallade institutsforskningen, sade Leijonborg.

- När Kina vill vara hela världens fabrik och Indien hela världens kontor kan Sveriges nisch bli att ha världens bästa laboratorier och designkontor. Nya konkurrenter blir också nya kunder. Den växande medelklassen i det vi ibland kallar låglöneländer efterfrågar kvalitetsprodukter från Västvärlden. Men att lyckas på den marknaden kräver forskning av absoluta världsklass, konstaterade Leijonborg.


Kontakt:
Johan Britz
Presschef hos Lars Leijonborg
08-405 16 33
070-772 74 47
karin.oscarsson@educult.ministry.se