Medicover

Största investeringen någonsin inom polsk privat sjukvård: Medicover investerar upp till 30 miljoner euro i ett modernt, fullservicesjukhus i Warszawa

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 12:52 CEST

Warszawa den 29 mars kl 11.00

Medicover – som är marknadsledare inom privat medicinsk vård i Polen och Central- och Östeuropa – kommer att i Warszawa uppföra ett modernt, fullservicesjukhus för vuxna och barn. Det kommer att utrustas med de senaste diagnostikmöjligheterna som används i ledande medicinska centra i världen. Enheten kommer att bli det första privata sjukhuset i Warszawa som erbjuder förstklassig komfort i kombination med full säkerhet för hälsa och liv genom att erbjuda tillgång till specialiserade intensivvårdsavdelningar. Beslutet att göra denna betydande investering baseras på den kritiska massan hos Medicovers patientbas i Polen som säkerställer en tillräcklig kundvolym för att göra sjukhuset framgångsrikt. Som ett dominerande företag i Polen kan Medicover genomföra denna investering i förvissningen att vi kommer att kunna utnyttja anläggningen så att den blir ekonomiskt framgångsrik.

Medicovers sjukhus kommer att innehålla ungefär 180 sängplatser med en möjlighet att utöka till 270 platser och kommer att vara beläget i Miasteczko Wilanów i södra delen av Warszawa. Det kommer att vara det första nyuppförda sjukhuset i Warszawa på 25 år. Omfattande medicinsk vård med användande av den senaste medicinska diagnostiska utrustningen kommer att tillhandahållas av erkända specialister. Det kommer också att vara det första privata sjukhuset i Warszawa som erbjuder medicinsk hjälp dygnet runt, liksom kardiologi-, operations- och pediatrikavdelningar – samtidigt som man kan tillhandahålla vård fullt ut av familjer och barn. Sjukhuset kommer att inbegripa laboratorium, rehabiliteringscenter och ett primärvårdscenter i kombination med ett diagnostiskt center med moderna datortomografi- och magnetresonansavdelningar.

Medicovers sjukhus är den nästa länken i den omfattande medicinska vård som företaget tillhandahåller sina kunder i Polen. Funktionaliteten hos anläggningen, både i medicinskt och arkitektoniskt avseende, har anpassats till förväntningarna och behoven hos Medicovers kunder. Medicovers sjukhus kommer att erbjuda sina patienter inte bara trygghet utan också god komfort.

“Patienten kommer att själv kunna bestämma mycket angående sin vistelse i Medicovers sjukhus efter egna preferenser. Han bestämmer standarden i rummet och väljer sina måltider från en meny. Patienterna kommer också att ha tillgång till restaurang, kafeteria, affär och bank på anläggningen.” säger Agnieszeska Szpara, VD för Medicover i Polen.

Tack vare sin breda serviceprofil kommer sjukhuset att kunna tillhandahålla omfattande medicinsk vård för hela familjen. Interiören i det nya sjukhuset kommer att vara rymlig, ljus och full av grönska, och kommer att spegla idén om ”en trädgård i sjukhuset och ett sjukhus i trädgården”. Patienterna kommer att kunna mötas fritt och samtala med sina vänner och släktingar i de områden som anordnats för vila och avslappning, medan patientrummen kommer att ha en trivsam och hemtrevlig atmosfär. Tack vare alla dessa faktorer kommer sjukhuset att erbjuda en vänlig och lugnande miljö vilket underlättar ett snabbt tillfrisknande.

Det nya sjukhuset är en del i Medicovers långsiktiga strategi på den Polska marknaden som inbegriper tillhandahållande av fullständig medicinsk specialistvård till våra kunder. Vi har fördelen att ha en ledande position på den polska marknaden som möjliggör för oss att göra den största investeringen i privat sjukvård som setts i Polen. Med vår nuvarande medlemsbas och långsiktiga kundrelationer är vi säkra på att investeringen kommer att bli framgångsrik.”säger Joe Ryan, Ekonomidirektör för Medicover Group.

2005 ökade Medicover sitt medlemsantal med 50 000 och nådde en nivå på över 190 000 medlemmar vid årets slut, vilket innebär en tillväxt på 36 %. I Polen ökade medlemsantalet förra året med över 33 000 och nådde vid årets slut 126 000, en ökning med 36 % jämfört med 2004.

“Sjukhuset kommer att vara öppet för alla som önskar använda det, oavsett om man är försäkrad genom en tredje part, är medlem hos Medicover eller betalar själv. Tillträdesmöjligheterna kommer att vara lika för alla. Vi hoppas även att få sluta avtal med den polska nationella sjukkassan (NFZ) för att kunna ge tillgång till sjukhuset till en större allmänhet, eftersom denna del av Warszawa saknar offentliga sjukhusanläggningar. Sjukhuset kommer att förbättra och komplettera Warszawas nuvarande medicinska infrastruktur och erbjuda möjligheter för Warszawas medicinska kår att utnyttja sin professionella skicklighet och erfarenhet i en medicinsk anläggning av världsklass.” säger Fredrik Rågmark, VD för Medicover Group.

Beträffande placeringen av Mediocovers sjukhus i den södra delen av Warszawa säger Zbigniew Wojciech Okónski, Vice President i Prokom Investment: ”Medicovers sjukhus i Wilanów motsvarar den i stadsplanering moderna idén att skapa en stad i staden med hela dess infrastruktur tillgänglig för invånarna. Detta är ett utmärkt komplement till hela konceptet för detta alldeles särskilda projekt.”

Medicover Holding utökade i juni 2005 sitt aktiekapital med 11,7 miljoner euro för att skapa finansiering för denna och andra investeringar i Polen. Investeringen kommer att finansieras genom en kombination av eget kapital från Medicover och lån genom lokal bank.

Byggarbetena kommer att påbörjas under första kvartalet 2007 och sjukhuset kommer att ta emot sina första patienter under första kvartalet 2009.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Rågmark – Verkställande Direktör, Medicover 00 32 475 75 19 64
Joe Ryan – Ekonomidirektör, Medicover 00 32 477 56 03 82