Huddinge kommun - politik

Största lekplatssatsningen på decennier

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 10:17 CET

Huddinge kommun genomför en storsatsning på lekplatser. I kommunens lekplatsprogram har befintliga lekplatser och dagens och framtida behov analyserats och förslag till åtgärder under perioden 2013–2020 tagits fram.

– Vi har för första gången på många decennier tagit ett helhetsgrepp kring kommunens lekplatser. Det handlar både om att rusta upp dem som finns idag och om att bygga helt nya i områden som idag saknar lekplats. Huddinge är en av landets barnrikaste kommuner, vi vill att den också ska vara
en av de barnvänligaste, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I kommunfullmäktige den 9 december 2013 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra lekplatsprogrammet, men också att samverka med förskolor och skolor för att möjliggöra ett ökat
samutnyttjande av lekplatser i de olika verksamheternas regi.

– Vi måste använda skattemedlen på ett klokt sätt. Istället för att bygga två olika anläggningar nära varandra kan vi satsa på att bygga en som är riktigt bra. Det behövs bra lekplatser runt om i hela kommunen – och till våren kan vi komma igång med att förverkliga lekplatsprogrammets
idéer, säger Tomas Hansson (KD).

Genomförandet kommer att ske utifrån budgetförutsättningarna för varje år. Investeringsbudgeten tas årligen tillsammans med övriga budgetposter i kommunfullmäktige i juni.

För mer information kontakta:

Tomas Hansson (KD)
Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Telefon: 08-535 313 51
E-post: tomas.hansson@huddinge.se

Karl Henriksson (KD)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-535 301 69
E-post: karl.henriksson@huddinge.se