Opcon AB

Största ordern någonsin till Opcons nyförvärvade bolag REF Tech

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 13:43 CEST

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons nyförvärvade dotterbolag REF Tech har fått en order på en energieffektiv anläggning för kondensation av svaveldioxid (SO2) till Bolidens smältverk i Harjavalta, Finland. Anläggningen återvinner svavel vid utvinning av koppar.

Ordervärdet är på c:a 17 MSEK och är REF Techs hittills största enskilda order och motsvarar knappt hälften av 2006 års omsättning. Projektet påbörjas omedelbart och skall avslutas 2008.

Den nya anläggningen ökar prestandan och minskar de negativa effekterna på miljön samtidigt som energiförbrukningen sänks kraftigt. Genom bättre teknisk anpassning till den nya smältprocessen, utnyttjandet av bästa tillgängliga köldmedium och en hög flexibilitet kan energiförbrukningen uppemot halveras jämfört med nuvarande anläggning. Då kostnaden för produktion av flytande SO2 är starkt beroende av energikostnaderna har just energieffektivitet varit en avgörande parameter i dimensioneringen av anläggningen.

Systemlösningen är i grunden samma som tidigare levererats till ett kopparsmältverk i Kina, men har tillsammans med kunden modifierats för att passa in i Boliden Harjavaltas process.

- Det här är en viktig prestigeorder för REF Tech, där kunden ställt stora krav på miljö- och energieffektivitet och ett tydligt exempel på hur våra energieffektiva lösningar bidrar till en låg total produktionskostnad för användaren. Det visar också på en del av den bredd som Opcon nu håller på att bygga upp inom energi- och miljöteknik där REF Techs stora kunnande kommer att vara en bärande del, säger Rolf Hasselström, koncernchef och vd i Opcon AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd i Opcon AB, tel. 070-594 7960
Niklas Johansson, Communications Officer, Opcon AB, tel. 070-592 54 53

Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål
Tel. 0532-613 00, fax 0532-120 19
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige och Kina. Antalet anställda är cirka 370. Aktien är noterad på OMX-börsen.
Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, hanteringssystem för naturgas samt luftsystem för bränsleceller. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), Opcon Autorotor, REF Tech, Mitec och Svensk Rökgasenergi.
Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou, Lysholm Technologies, Laminova samt Opcon Inc., USA.
Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon och elrullstolar. Affärsområdet kommer att omfatta dotterbolagen REAC.