Utbildningsdepartementet

Största satsningen på forskning någonsin

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:43 CEST

I regeringens budgetproposition för 2009 som idag presenteras ingår en satsning på forskning som är den enskilt största som någonsin gjorts i Sverige.

- Det är viktigt för att Sverige ska kunna konkurrera i globaliseringens tid. Kunskap blir mer och mer vår viktigaste konkurrensfaktor. Men det är också viktigt att satsa på forskning för att om möjligt lösa de stora utmaningar mänskligheten står inför. Vi måste hitta motmedel mot växthuseffekten, vi måste försöka hitta bot på eller effektivare lindring av de stora folksjukdomarna. Just därför känns det oerhört bra att regeringen åstadkommit ett rejält trendbrott och ett lyft för svensk forskning, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Särskilda satsningar på högskole- och forskningsområdet i årets budgetproposition är:

Forskning
Regeringen kommer att föreslå satsningar på forskning och innovation som innebär att det statliga stödet från och med 2009 successivt ökar för att 2012 nå en permanent förstärkning om fem miljarder kronor. Genom att den största förstärkningen sker redan första året blir det totala resurstillskottet för fyraårsperioden närmare 15 miljarder kronor.

De beloppsmässigt största ökningarna går till forskningsområdena medicin, teknik och klimat.
Den största resursökningen går som direkta anslag till universitet och högskolor, men även forskningsråden och Vinnova får betydande anslagshöjningar.

Fler läkare och tandläkare
Regeringen bygger ut både läkarutbildningen och tandläkarutbildningen. Läkarutbildningen får 110 nybörjarplatser, fullt utbyggt innebär det 605 fler studenter än idag. Sedan 2006 har utbildningen byggts ut med nästan 25 procent.

Tandläkarutbildningen byggs ut med 40 nybörjarplatser, fullt utbyggt innebär det 200 fler studenter än idag. Tandläkarutbildningen har sedan 2006 expanderat med knappt 20 procent.

Fortbildning av personer med utländska examina
Invandrare med högskoleexamen från annat land och med kvalificerad yrkeserfarenhet är en stor tillgång för det svenska samhället. Det är viktigt att dessa personer snabbt kommer ut på arbetsmarknaden. Regeringen fortsätter därför den påbörjade satsningen på kompletterande utbildningar för personer med utländska examina. Under 2009 satsar regeringen 94,2 miljoner kronor på framförallt kompletterande högskoleutbildningar för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land och för lärare med utländsk examen.


Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Lars Leijonborg
08-405 38 77
070-772 74 47-------------------------
Läs mer
-------------------------
Budget 2009 - för jobben, framtiden och välfärden (http://www.regeringen.se/sb/d/10909)
Utgiftsområde 15: Studiestöd (http://www.regeringen.se/sb/d/10924/a/110939)
Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning (http://www.regeringen.se/sb/d/10924/a/110940)
Reformpaketet Framtiden i BP 2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/10921)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Budgetpropositionen för 2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679)
Regeringens satsningar på högskole- och forskningsområdet (http://www.regeringen.se/sb/d/10006/a/111748)

-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs mer om budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459)