Värnpliktsrådet

Största stödet för värnplikten bland värnpliktiga någonsin

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 13:28 CEST

Resultatet av attitydundersökningen 2008 visar vilken förankring värnplikten har bland de värnpliktiga. Värnpliktskongressen 2008 tog ställning till en könsneutral plikt som grund för Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.

- Det är en viktig signal till politiker och andra beslutsfattare att de som de facto innefattas av plikten ställer sig mycket positiva till att använda den som personalförsörjningssystem, säger Oscar Rosén, ordförande Värnpliktsrådet.

Alla siffror som presenteras ser ut att gå åt rätt håll, men Värnpliktsrådet ser mycket allvarligt på att glappet mellan män och kvinnor är så stort i frågor om kränkande eller diskriminerande behandling, och att förtroendet för utrustningen är så låg.

- Det känns bra att se kränkningar och diskriminering i en neråtgående spiral, men det som fortfarande är oroande är att soldaterna inte känner fullt förtroende för sin utrustning, fortsätter Oscar Rosén, ordförande Värnpliktsrådet.

För mer information, kontakta:

Paulina Rehbinder
Press- och informationsansvarig
070-316 13 08