Svenska Teknik&Designföretagen

Största teknikkonsulterna och arkitekterna 2015 – hela listan

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 07:15 CET

Teknikkonsultbranschen fortsätter att växa men pressas av svag prisutveckling och ansträngd lönsamhet. Den genomsnittliga vinstmarginalen för de 300 största företagen ökade något under 2014 till 5,8 procent (5,6 procent år 2013). Det visar Svenska Teknik&Designföretagens marknadsöversikt Branschöversikten 2015.

– Trots gott orderläge var lönsamheten under 2014 ansträngd. Svag prisutveckling under flera år pressar branschen och företagen måste hitta vägar att höja sina genomsnittsarvoden. Under året, framför allt under hösten, har det kommit signaler på förbättrad prisutveckling hos våra medlemsföretag men inte i samma takt som de 4,1 procent som lönekostnaderna ökade under 2014, säger David Cramér, branschanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen.

Branschen omfattar idag omkring 11 300 företag som i Sverige omsätter 60 miljarder kronor och sysselsätter 51 000 medarbetare. 

Listor och nyckeltal

Största arkitektföretag

 1. White Arkitekter. Omsättning 2014: 760 Mkr
 2. SWECO Architects. Omsättning 2014: 537 Mkr
 3. Tengbomgruppen. Omsättning 2014: 476 Mkr

Största industrikonsultföretag:

 1. ÅF. Omsättning 2014: 6600 MKr
 2. Semcon. Omsättning 2014: 2726 Mkr
 3. Combitech. Omsättning 2014: 1534 Mkr

Största svenska arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultkoncerner:

 1. SWECO. Omsättning 2014: 15205 Mkr 
 2. ÅF. Omsättning 2014: 9508 Mkr
 3. WSP Sverige. Omsättning 2014: 2809 Mkr


Branschens omsättning och antal anställda år 2014

 • Branschens omsättning: 74,5 miljarder kr, utländska dotterbolag inräknade (62,5 miljarder år 2013).
 • Antal anställda: 65 000 medarbetare, utländska dotterbolag inräknade (54 000 år 2013)
 • Omsättning i Sverige: 60 miljarder kr (54 miljarder år 2013).
 • Antal anställda i Sverige: 51 000 medarbetare (45 700 år 2013)
 • Genomsnittlig vinstmarginal: 5,7 procent (5,6 år procent år 2013)
 • Genomsnittlig rörelsemarginal: 5,8 procent (6,2 procent år 2013)


Om du vill läsa hela Branschöversikten
Kontakta Jonas Falk
070-692 67 03
jonas.falk@std.se

Frågor om Branschöversikten
David Cramér, branschanalytiker
070-582 67 02
david.cramer@std.se

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se