Almega

Största tillväxten av nya jobb i modern tid

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 08:14 CET

Aldrig tidigare har det skapats så många nya jobb i Sverige som nu. På ett år har sysselsättningen ökat med 158 000 personer. Det är en betydligt högre tillväxt av nya jobb än vid tidigare högkonjunkturer. Det visar januari månads konjunkturanalys från Almega.

- Det är just nu en mycket stor ökning av antalet nya jobb, den största i modern tid. Och det är i den privata tjänstesektorn som de flesta jobben skapas, säger Owe Danemar, Almegas chefsekonom.
I januari 2007 ökade sysselsättningen med 158 000 personer mätt på årsbasis jämfört med januari året före. Det är en den högsta tillväxttakten av nya jobb under den här högkonjunkturen. Inte heller under några av de tidigare högkonjunkturerna har lika många nya jobb skapats under en enskild månad. Det tidigare rekordet var från februari 2001 då tillväxttakten av nya jobb var 138 000 på årsbasis.

Runt hälften av de nya jobben har skapats i den privata tjänstesektorn, medan en fjärdedel har skapats i kommuner och landsting. Även inom industrin har det skapats fler nya jobb. Drygt var tionde nytt jobb skapades inom industrin.

Dock har andelen sysselsatta av befolkningen i yrkesverksam ålder i Sverige inte ökat i samma utsträckning eftersom befolkningen nu växer snabbare än tidigare, bland annat till följd av en ökad invandring. Många av invandrarna söker jobb för första gången, men har fortfarande svårt att få anställning.

- Det här visar hur viktig tjänstesektorn är. Det är just i tjänstesektorn som ungdomar såväl som invandrare har lättast att komma ut på arbetsmarknaden. Och ju bättre villkor tjänsteföretagen ges, ju fler jobb skapas, säger Owe Danemar.

Arbetsmarknaden förväntas fortsätta att stärkas framöver, tack vare en stark internationell konjunktur och regeringens reformpolitik som syftar till att stimulera såväl ekonomins efterfrågesida som dess utbudssida. Huhållens köpkraft stärks genom betydande skattesänkningar, fler personer kommer att söka jobb och fler företag kommer att vilja och kunna anställa folk.

För mer information:
http://www.almega.se/press

Owe Danemar
chefekonom
tel. 08-762 69 16
mobil. 070-345 69 16

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Den privata tjänstesektorn står för drygt 40 procent av sysselsättningen i Sverige och sysselsättningsandelen har ökat från drygt 30 till över 40 procent mellan 1991 och 2004. Den privata tjänstesektorn svarar för knappt två tredjedelar av produktionen i näringslivet och närmare 45 procent av BNP.