Länsstyrelsen i Jönköpings län

Stolpaberg nytt naturreservat i Vetlanda kommun

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 11:01 CET

Fredagen den 17 mars fattade Länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservatet Stolpaberg. Naturreservatet ligger i Lemnhults socken.

- Vi bildar naturreservatet för att bevara en gammal barrskog med vildmarkskänsla, berättar Malin Samuelsson vid Länsstyrelsen.

Hällmarkstallskog
Naturreservatet Stolpaberg är beläget på Skäftesfallsplatån, som är en höglänt berggrundsplatå på gränsen mellan de östra delarna av Kronobergs och Jönköpings län. Kärnan i reservatet, "berget" Stolpaberg (290 meter över havet), utgörs av äldre hällmarkstallskog. Runtomkring växer framförallt äldre grandominerad barrskog. Reservatsområdet kantas i väster och öster av de två långsträckta myrarna Hultamyren med Hultagölen och Långemossen.

Stort område
Naturreservatet är 122 hektar stort, vilket är ovanligt stort för att vara i södra Sverige. De högsta värdena ligger i den stora arealen gammal skog med få spår av skogsbruk. Området ligger inom en trakt med flera skogsområden med höga naturvärden knutna till tall, till exempel naturreservaten Svarta hål och Stora och Lilla fly. Stolpabergreservatets storlek och orördhet ger det en vildmarkskaraktär som är betydelsefull att bevara för områdets besökare.

Bakgrund
Den 17 mars 2006 fattade Länsstyrelsen även beslut om att utöka naturreservatet Stora och Lilla fly i Vetlanda kommun med 11 hektar. Inom Jönköpings län finns det nu 81 naturreservat. Cirka 6 720 hektar produktiv skogsmark är undantaget från skogsbruk inom naturreservaten och nationalparken, vilket motsvarar 0,9 % av länets skogsmarksareal.

Kontaktperson

Malin Samuelsson
Telefon: 036-39 52 26
Mobil: 070-508 67 18
E-post: lansstyrelsen@f.lst.se

Vidare läsning

Naturreservatet Stora och Lilla fly
http://www.f.lst.se/varverksamhet/miljonatur/naturvard/skyddadeomraden/naturreservat/naturreservatijonkopingslan/vetlanda/storaochlillafly.4.1f78b68faa655a88a7fff1810.html