Stockholms Läns Landsting

Stolt personal placerar Folktandvården i topp (Ftv)

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:39 CET

Folktandvården är det bolag som får bäst resultat i landstingets medarbetarenkät över hur nöjd personalen är med sin arbetsplats. Det visar en sammanställning av enkäten som alla anställda på landstinget fått besvara. Folktandvården delar förstaplatsen med TioHundra AB.

- Jag är mycket glad över att personalen känner stolthet och att man är nöjd med att arbeta här, säger Folktandvårdens personalchef Brita Bramberg.

Under 2006 hade landstingets 42 000 anställda möjlighet att besvara enkäten. Nu visar svaren från landstingets bolag och förvaltningar att Folktandvårdens omkring 2 000 anställda är mest nöjda - en förstaplats som man delar med TioHundra (Norrtälje sjukhusområde).

Medarbetarenkäten innehöll frågor om hur personalen ser på företaget, ledningen, arbetsgruppen och den egna arbetssituationen. När det gäller Folktandvården visade svaren att personalen är mest nöjd med sin arbetsgrupp.

– Det är positivt eftersom det vittnar om att samarbetet fungerar bra ute på våra mottagningar, säger Brita Bramberg.FÖR MER INFORMATION:
Brita Bramberg, personalchef, 070–484 16 82
Pressansvarig Christian Larsen, 08-687 54 58