Landstinget i Jönköpings län

Stolta medarbetare utvecklar verksamheten

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 15:40 CET

Resultatet av Landstingets medarbetarundersökning Dialogen 2010 visar att medarbetarna känner stor tillfredsställelse med sina arbetsuppgifter och sin arbetsmiljö

Dialogen omfattar fyra olika områden där medarbetarna får ta ställning till frågor som om man vet vilket ansvar man har, hur samarbetet på arbetsplatsen fungerar och på hur man ser på sin chefs ledarskap.
Stolta medarbetare

Det tydligaste draget i undersökningen, som genomfördes för femte gången, är att stoltheten över att arbeta i Landstinget ökar.
– Det känns väldigt bra att våra medarbetare så tydligt uttrycker att de både utvecklas som individer, och aktivt arbetar för att utveckla och förbättra verksamheten, säger landstingsdirektör Agneta Jansmyr. Hela 97 procent säger också att man anstränger sig extra för att patienter och kunder ska bli nöjda.
Bra stöd och tydligt uppdrag

Medarbetarna upplever att de har ett bra stöd från sina chefer och att den kunskap och erfarenhet man har tas tillvara i arbetet.

Cheferna uppfattar att de har ett tydligt uppdrag, att de har de befogenheter som behövs och att de känner stöd i sin chefsroll.
Förbättringsområden

Svaren visar även på några områden som är viktiga att förbättra:

* Möjligheten att påverka innehållet i arbetet.
* Se till att ha högst bemanning när belastningen på verksamheten är som högst.
* Den kontinuerliga chefsutvecklingen.

Arbetsplatsernas verktyg

– Dialogen 2010 är ett utmärkt underlag för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Inom de närmaste veckorna ska resultatet brytas ned och presenteras på förvaltningsnivå. Då får alla arbetsplatser möjlighet att gå igenom sina resultat och omsätta dem till konkreta förbättringar, säger Agneta Jansmyr.
Hög svarsfrekvens

I år valde 7 865 medarbetare att delta i Dialogen, som genomförs var tredje år. Svarsfrekvensen är därmed hela 87 procent, vilket är högre än 2007.

Nedan publiceras övergripande resultat för Landstinget. Hela rapporten publiceras när den brutits ned på förvaltningsnivå och presenterats inom respektive förvaltning.
Kontakt:

Landstingsdirektör
Agneta Jansmyr
0730-92 40 70

Personaldirektör
Anders Liif
036-32 41 51