Stockholms Läns Landsting

Stopp för alla icke-akuta behandlingar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus (Karolinska)

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 14:12 CET

Ledningen för barndivisionen vid Karolinska Universitetssjukhuset har beslutat att med omedelbar verkan och tills vidare inställa all så kallad elektiv - det vill säga planerad - medicinsk och kirurgisk verksamhet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Det innebär således att endast akuta behandlingar kommer att genomföras.

Bakgrunden till beslutet är att bemannings- och infektionsläget vid ALB, som har varit ansträngt en längre tid, nu har försämrats ytterligare. Inflödet av infektionspatienter har ökat, samtidigt som den tillgängliga personalstyrkan har minskat.

De åtgärder i form av minskningar av planerad vård och omfördelning av personal och resurser, som beslutats tidigare, är i dagsläget inte tillräckliga. För att säkerställa att sjukhuset även fortsättningsvis har tillräcklig beredskap för att ta emot de mest akut sjuka och svårast skadade barnen har divisionsledningen bestämt att resurserna måste koncentreras så långt det alls är möjligt. Inställandet av all elektiv verksamhet kommer att frigöra vårdplatser för de akuta fallen.

Detta får naturligtvis olyckliga konsekvenser för många barn som väntar på behandlingar som för dem är mycket angelägna, men inte akut nödvändiga. All elektiv slutenvårdskirurgi och ortopedi, inklusive planerad ryggkirurgi, liksom planerad elektiv medicinsk slutenvård, upphör i avvaktan på nytt ställningstagande. Divisionsledningen beklagar att man sett sig tvungen att fatta detta beslut. Situationen kommer att kontinuerligt ses över så att den elektiva verksamheten kan återupptas så snart som möjligt.