Arbetsmiljöverket

Stopp för farliga tillbehör till röjsågar i hela EU

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 07:52 CET

Från och med den 30 april blir det förbjudet att sälja och att använda andra tillbehör av metall än originaldelar till röjsågar, enligt nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket. 

Två kända dödsfall har inträffat, då delar har lossnat och slungats iväg. Redan för två år sedan varnande verket för de allvarliga olycksriskerna. Tillsammans med andra myndigheter gjordes en anmälan till EU-kommissionen, som hörsammade varningarna och nu kräver att förbudet snabbt ska överföras till nationell lag.

I Sverige genomförs beslutet i och med att Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2012: 5, Förbud att på marknaden släppa ut ledande skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar träder ikraft. Den som efter den 30 april trots förbudet släpper ut tillbehör på marknaden riskerar en sanktionsavgift om 50 000 kronor.

Det är alltid förenat med stora risker att montera främmande delar till en maskin, även om dessa är CE-märkta. I de nu aktuella fallen har olyckor inträffat när metalldelar fästs till röjsågen för att underlätta röjningsarbetet. Det handlar om tillbehör med kedjor, kättingar eller slungknivar. Dynamiska effekter och pisksnärtrörelser gör så att energierna fördubblas, när maskinen är påslagen. Om tillbehöret går sönder kan det få förödande konsekvenser. Det kan slungas iväg med stor kraft och träffa någon långt utanför skyddsavståndet på 15 meter.

Kontaktperson vid Arbetsmiljöverket:

Åsa Persson, projektledare vid enheten för teknik och marknadskotroll, tel 08-730 94 75

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi bedriver vårt arbete genom att utfärda juridiskt bindande föreskrifter, inspektera arbetsställen och sprida information. 

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö