Fiskeriverket

Stopp för kräftfiske med trål

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 16:19 CEST

Förbud mot trålfiske av havskräfta i Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön från och med den 22 september 2008.

Årets svenska kvot av havskräfta i Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Fiskeriverket har därför beslutat förbjuda svenskt fiske med trål av havskräfta i områdena från och med den 22 september 2008 och fram till årets slut.

Bilaga: FIFS 2008:23

Bakgrund

I år har det blivit ett ökat tryck på kräftfisket till havs. Kvoten på 1405 ton i Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön minskar därför snabbt.

Särskilt under de senaste veckorna, som normalt är en intensiv tid för kräftfisket, har mycket kräfta tagits i land. Därför stoppas nu detta trålfiske till årets slut. Fiskeriverket bedömer dock att det finns ett utrymme för fortsatt burfiske.

Orsaken till det ökade fisket är bland annat att fler fartyg än tidigare trålar kräfta. Även burfisket har ökat, men detta fiske står för en betydligt mindre andel av kvoten.

Stoppet i sig är inte unikt. Redan förra året stoppades kräftfisket på hösten efter en liknande ökning. Fisket kunde öppnas igen i slutet på året efter ett kvotbyte med Danmark. Ett kvotbyte kan även bli aktuellt i år, men detta kommer i så fall troligen bara att utöka kvoten marginellt.

För mer information, kontakta Fiskeriverket:

Jarl Engquist, tfn: 031-743 03 86.